1173.20
4,273
3,953

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : يادگار احمدي

نام شرکت : صنايع سنگ سينا

سال تاسیس :

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : سنگ ماربل

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع