4,803
3,904

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : مهندس فرهاد احمدي

نام شرکت : واحد بالابر سازي شركت ماشين اجزا’

سال تاسیس : 1363

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : انواع تجهيزات جابجائي بار و نفر

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع