1173.20
4,273
3,953

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : مهندس علي خدايار

نام شرکت : ايرانيان تنديس تونل

سال تاسیس : 1380

مواد مصرفی : شاتكريت

تولیدات / خدمات : دستگاه بتن پاش شاتكريت

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع