1319.51
5,308
4,353

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : محمد رضا جوادي

نام شرکت : اقيانوس اطلاعات فارس

سال تاسیس :

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : مشاوره استقرار آموزش و مميزي سيستم هاي بهبود كيفيت با اعطاي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001-ISO1800-ISO1400-IMS))

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع

تبلیغات

آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 3956
بازديدهاي ديروز : 6060
كل بازديدها : 16724729
كاربران آنلاين : 19


اقيانوس اطلاعات فارس نام واحد صنعتی :
سال تاسیس :
محمد رضا جوادي نام مدیر عامل :
تحصیلات/سوابق :
   
نوع مواد مصرفی :
مشاوره استقرار آموزش و مميزي سيستم هاي بهبود كيفيت با اعطاي گواهينامه هاي بين المللي ISO9001-ISO1800-ISO1400-IMS)) تولیدات یا خدمات :
استاندارد :
تولیدات آینده :

تعداد پرسنل :
نوع خط تولید :
ظرفیت تولید :
میزان مواد مصرفی :

مشاور ايزو 9000
مشاور ايزو 9001
مستندسازي ايزو 9001
آموزش ايزو 9001
متن استاندارد ايزو 9001
مشاور ISO 9001
مشاور ISO9001
مستندسازي ISO 9001
آموزش ايزو ISO 9001
متن استاندارد ايزو ISO 9001
مشاور ISO/IEC 9001
مشاور ايزو 17025
مشاور ايزو 17020
مشاور IMS
مشاور EFQM
ISO 17020 مشاوره ISO 17020 آموزش
ايزو 17020 مشاوره ايزو 17020 آموزش
ISO9000 مشاورهISO9000 آموزش
ايزو 9000 مشاوره ايزو 9000 آموزش
ISO TS مشاورهISO TS آموزش
ايزو تي اس مشاوره ايزو تي اس آموزش
ISO 14000 مشاوره ISO 14000 آموزش
ايزو 14000 مشاوره ايزو 14000 آموزش
OHSAS 18000 مشاوره OHSAS 18000 آموزش
EFQM مشاوره EFQM آموزش
برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي استراتژيك آموزش
نظام پيشنهادات مشاوره نظام پيشنهادات آموزش
مشاوره پنج اس 5S آموزش 5S مشاوره پنج اس آموزش پنج اس 5S
ISO TS 16949چك ليست
ISO TS 16949دوره آموزشي
ISO TS 16949آموزش
ISO TS 16949مستندسازي
ISO TS 16949مميزي
ISO TS 16949متن استاندراد
ISO 14000 چك ليست
ISO 14000 دوره آموزشي
ISO 14000 آموزش
ISO 14000 مستندسازي
ISO 14000 مميزي
استاندارد زيست محيطيISO 14000
استاندارد ايمني و بهداشتOHSAS 18000
ISO17020آموزش
ISO/IEC17020 آموزش
ISO/IEC 17020 آموزش
ISO/IEC 17020 آموزشي
ISO/IEC17020 آموزشي
ISO/IEC 17020 متن استاندارد
ISO/IEC 17020 خطوط راهنما
ISO17020آموزش
ISO17020 آموزش
ISO 17020 آموزش
ISO 17020 آموزشي
ISO17020 آموزشي
ISO 17020 متن استاندارد
ISO 17020 خطوط راهنما
آموزش ايزو 17020
آموزش ايزو آ ئي سي 17020
آموزشي ايزو 17020
استاندراد ايزو 17020
چك ليست ايزو 17020
ISO17025 آموزشي
ISO 17025 متن استاندارد
ISO 17025 مستندسازي
آموزش ايزو 17025
آموزش ايزو آ ئي سي 17025
آموزشي ايزو 17025
استاندراد ايزو 17025
چك ليست ايزو 17025
مقاله PPAP آموزش
مقاله FMEA آموزش
آموزش APQP آموزش
آموزش SPC آموزش
آموزش MSA آموزش
آموزش DOE آموزش
آموزش SQA آموزش
آموزش SQFE آموزش
آموزش 6Sigma آموزش
آموزش PPAP آموزشي
آموزش FMEA آموزشي
آموزش APQP آموزشي
آموزش SPC آموزشي
آموزش MSA آموزشي
آموزش DOE آموزشي
آموزش SQA آموزشي
آموزش SQFE آموزشي
آموزش 6Sigma آموزشي
مستند سازي PPAP روش اجرائي
آموزش FMEA روش اجرائي
آموزش APQP روش اجرائي
آموزش SPC روش اجرائي
آموزش MSA روش اجرائي
آموزش DOE روش اجرائي
آموزش SQA روش اجرائي
آموزش SQFE روش اجرائي
آموزش 6Sigma روش اجرائي
مستند سازي PPAP دستورالعمل
آموزش FMEA دستورالعمل
آموزش APQP دستورالعمل
آموزش SPC دستورالعمل
آموزش MSA دستورالعمل
آموزش DOE دستورالعمل
آموزش SQA دستورالعمل
آموزش SQFE دستورالعمل
آموزش
آموزش EFQM آموزش
آموزشي EFQM آموزشي
مدل تعالي سازماني EFQM مدل تعالي سازماني
ارزياب تعالي سازماني
جزوه آموزشي پنج اس
آموزش ساماندهي محيط كار
آموزش نظام مشاركت
آموزش نظام پيشنهادات
اظهارنامه EFQM اظهارنامه
روش اجرايي كنترل مدارك و داده ها
روش اجرايي كنترل سوابق كيفي
روش اجرايي طرحريزي كيفيت
روش اجراي برنامه ريزي استراتژيك
روش اجرايي بازنگري مديريت
روش اجرايي انگيزه مندي و تعيين رضايت كاركنان
روش اجرايي آموزش افراد جديد الاستخدام
روش اجرايي آموزشهاي برنامه ريزي شده و موردي
روش اجرايي طرحريزي پيش هنگام كيفيت محصول
روش اجرايي امكان سنجي ساخت
روش اجرايي طراحي و ساخت
روش اجرايي تغييرات مهندسي
روش اجرايي كنترل محصول تدارك شده بوسيله مشتري
روش اجرايي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ماشين آلات توليدي
روش اجرايي نگهداري و تعميرات اتفاقي ماشين آلات
روش اجرايي برنامه ريزي توليد و مواد و كنترل موجودي
روش اجرايي انبارش مواد اوليه و متعلقات
روش اجرايي انبارداري و نگهداري محصولات توليدي
روش اجرايي نحوه ارسال محصول به مشتري
روش اجرايي فرآيند توليد فنر تخت
روش اجرايي فرآيند خط توليد ميل تعادل و فنر لول
روش اجرايي انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان
روش اجرايي ارتقاء و توسعه سيستم كيفي تامين كنندگان
روش اجرايي نحوه خريد مواد اوليه
روش اجرايي نحوه خريد قطعات يدكي و ملزومات فني
روش اجرايي نحوه خريد ماشين آلات و تجهيزات
روش اجرايي تامين كنندگان خدمات
روش اجرايي مديريت ابزار
روش اجرايي تعيين و تامين تجهيزات بازرسي آزمون و وسايل اندازه گيري
روش اجرايي كنترل تجهيزات بازرسي و آزمون و وسايل اندازه گيري
روش اجرايي تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري (MSA )
روش اجرايي مميزي داخلي نظام كيفيت
روش اجرايي بررسي نظرات و شكايات مشتريان
روش اجرايي نحوه ارزيابي رضايت مشتريان
روش اجرايي نحوه هدايت و كنترل محصولات برگشتي از فروش
روش اجرايي بازرسي و آزمون مواد و متعلقات ورودي
روش اجرايي بازرسي و آزمون حين فرآيند
روش اجرايي بازرسي محصول نهايي
روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق
روش اجرايي شناسايي و رديابي كالاي در جريان ساخت
روش اجرايي بهبود مستمر
روش اجرايي نظام جامع پيشنهادات
روش اجرايي اقدامات اصلاحي
روش اجرايي كنترل فرآيند آماري
روش اجرايي اقدامات پيشگيرانه
6Sigma دستورالعمل
مقاله PPAP مقاله
مقاله FMEA مقاله
آموزش APQP مقاله
آموزش SPC مقاله
آموزش MSA مقاله
آموزش DOE مقاله
آموزش SQA مقاله
آموزش SQFE مقاله
آموزش شش سيگما
مقاله PPAP مقالات
مقاله FMEA مقالات
آموزش APQP مقالات
آموزش SPC مقالات
آموزش MSA مقالات
آموزش DOE مقاله
آموزش SQA مقالات
آموزش SQFE مقالات
آموزش شش سيگما 6Sigma مقاله
6Sigma مقاله
مشاور ايزو 9000
مشاور ايزو 9001
مستندسازي ايزو 9001
آموزش ايزو 9001

سينماسعدي-كوچه16قصردشت-پلاك5-2345959-2303515

آدرس دفتر :
تلفن دفتر :
نمابر :
   
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
نمابر :
   

به جز اعضای ويژه ، اطلاعات مربوط به تماس ها و آدرس سايت و ايميل اعضای عادی ، فقط براي اعضای وِيژه قابل نمايش است

سایت :

ایمیل :

ليست قيمت ثبت نشده!

لطفا درخواست و سفارش خود را با جزئيات کامل و مشخصات و آدرس دقيق ثبت کنید تا در اسرع وقت پيگيری شود. در صورتی که عضو سايت هستيد ، نام کاربری خود را نيز وارد کنيد تا علاوه بر ثبت این پیام در صندوق پیام شما ، پاسخ را نیز از طريق صندوق پيام دريافت نمائيد.

نام کاربری :

* نام و نام خانوادگی / نام شركت :

* استان / شهر- آدرس کامل پستی :

* آدرس ایمیل :

* شماره تلفن :

* موضوع تماس :

* متن سفارش با جزئيات کامل :


* عدد تصادفی :   964043      

تعداد بازدید : 3846              گروه : خدمات ويژه              عضويت : رایگان

اعضاي ويژه (طلايي - نقره اي - برنزي)


Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018