4,803
3,904

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : حسن دليلي

نام شرکت : دليلي

سال تاسیس :

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : گز و نوقا

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع