1319.51
5,308
4,353

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : سعيد قدرتي

نام شرکت : توسعه جوشو برش اورين الكتريك

سال تاسیس :

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : انواع دستگاههاي جوشكاري وبرشكاري

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع