4,803
3,904

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : حسين رضاخاني

نام شرکت : اخگر بخار صنعت آريا

سال تاسیس :

مواد مصرفی :

تولیدات / خدمات : بويلرهاي روغن داغ بويلرهاي بخار سختي گي آب

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع