4,803
3,904

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : سيد رضا حسيني

نام شرکت : شركت آذرخش كوير سپاهان

سال تاسیس : 1374

مواد مصرفی : اكرليك و پشم طبيعي

تولیدات / خدمات : تتوليد نخ پتو نخ رو فرشي خامه فرش دستبافت

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع