صنایع برترورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

فروشگاه


آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 979
بازديدهاي ديروز : 1543
كل بازديدها : 8896219
كاربران آنلاين : 43

قيمت سکه

نوع سکه قيمت ـ ريال
سكه تمام بهار آزادي (قديم) 8775000
سكه تمام بهار آزادي (جديد) 8770000
سكه نيم بهار آزادي 4410000
سكه ربع بهار آزادي 2660000

قيمت طلا

نوع طلا قيمت ـ ريال
يك مثقال طلاي زرد ۱۸ عيار 4214540
يك گرم طلاي زرد ۱۸ عيار 899100
يك مثقال طلاي زرد ۱۷ عيار 0
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
فروش ۵ قلم اقلام ضايعاتي و فرسوده
دستگاه مناقصه گزار اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا
مهلت دريافت اسناد ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
فروش اجناس اسقاط - مزايده ۸۸۱۰۲
دستگاه مناقصه گزار شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مزايده فروش كالا
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸

« آگهي مزايده عمومي »
شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ ( ۲۶/۱۰/۸۸ لغايت ۶/۱۱/۸۸ ) در ساعات اداري به آدرس محل دريافت اسناد مراجعه نمايند.

۱- انواع شير فلكه و خودكار چدني و برنجي و شيرهاي فشارشكن و هوا و شير پروانه‌‌اي و كنتور حجمي
۲- اتصالات گالوانيزه و آهني
۳- انواع اتصالات چدني
۴- اتصالات پلي‌‌اتيلن
۵- لوازم برقي (ترانسفورماتور كابل)
۶- انواع لوله‌هاي سياه و گالوانيزه و آزبست سيماني
۷- انواع الكتروپمپهاي شناور و سرچاهي
۸- اقلام متفرقه شامل ( اموال كار كرده – آهن‌الات ضايعاتي
۹- انواع ورق و تيرآهن و لاستيك كار كرده

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان‌غربي
مزايده فروش يك /۱ قلم اقلام ضايعاتي
دستگاه مزايده گزار اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا
مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
فروش ۱۸۰۰۰ اصله تراورس چوبي مستعمل واقع در ايستگاههاي طولخط اداره كل راه آهن آذربايجان
دستگاه مزايده گزار اداره كل راه آهن آذربايجان
مهلت دريافت اسناد ۳ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸
۵ واحد آپارتمان و چهار واحد دفتر خدمات تجاري
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۵ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸

آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول)
شماره ۵ سال ۱۳۸۸
شركت آب وفاضلاب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد ۵ واحد آپارتمان و چهار واحد دفتر خدمات تجاري را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال براي هر رديف به حساب ۱۱۶۶۶۰ بانك ملت باجه آب وفاضلاب تبريز( كد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها نسبت به اخذ اسناد مزايده مربوطه و در صورت تمايل براي بازديد در ساعات اداري با هماهنگي امور قراردادها اقدام نموده و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكات پيشنهاد خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود وهزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

رديف شماره آپارتمان يا دفتر خدمات تجاري محل متراژ
(مترمربع) قيمت كارشناسي (ريال) تضمين شركت در مزايده (ريال)
۱ آپارتمان ۳۰۱ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۴۸ ۳۲۸۸۰۰۰۰۰ ۳۲۸۸۰۰۰۰
۲ آپارتمان ۳۱۰ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۹۴ ۴۹۳۵۰۰۰۰۰ ۴۶۶۷۵۰۰۰
۳ آپارتمان ۳۱۳ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۴۷ ۲۷۲۵۰۰۰۰۰ ۲۷۲۵۰۰۰۰
۴ آپارتمان ۳۱۴ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۵۵ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰
۵ آپارتمان ۳۱۵ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۷۷ ۴۸۵۰۰۰۰۰۰ ۴۶۲۵۰۰۰۰
۶ دفتر خدماتي تجاري شماره ۳۵ طبقات ۴ و ۵ بازار چرم هر يك ۷۹ هر يك ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ هر يك۷۴۵۰۰۰۰۰
۷ دفتر خدماتي تجاري شماره ۳۴ طبقات ۴ و ۵ بازار چرم هر يك ۸۰/۵۳ هر يك ۷۲۶۳۰۰۰۰۰ هر يك ۵۸۳۱۵۰۰۰
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزايده واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
ج) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب شماره ۱۱۶۶۶۰ بانك ملت باجه آب و فاضلاب تبريز ( كد شعبه ۵/۱۳۴۲ ) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يــا رسيد واريـز وجــه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،‌ چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مزايده فروش يك قطعه زمين با كاربري تالار ، هتل و رستوران در آران و بيدگل
دستگاه مزايده گزار سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۸
فروش سه دستگاه خودرو پاترول چهار درب از طريق مزايده عمومي
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۲۳ / ۸ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۳ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۹ / ۱۳۸۸
فروش شير خشك مصرف انساني و پنير توليدي
دستگاه مناقصه گزار شركت پشتيباني امور دام
مهلت دريافت اسناد ۸ / ۵ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۸
مزايده انواع اتصالات غير صنعتي و پيچ و مهره و واشر و كابلهاي برقي و ابزار دقيق و ...
دستگاه مناقصه گزار شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام)
مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۳ / ۶ / ۱۳۸۸

مزايده فوق بابت موضوع ذكر شده بوده و در صورت تغيير تاريخ گشايش پاكات به اطلاع عموم خواهد رسيد.
فروش انواع ورقهاي روغني كششي
يك شركت معتبر و تحت پوشش در نظر دارد انواع ورقهاي روغني كششي به ضخامتها و ابعاد مختلف را در گروه از طريق مزايده و با شرايط ذيل بفروش برساند، متقاضيان مي توانند ظرف مدت 5 روزكاري پس از تاريخ درج آگهي (22/4/1387) به نشاني: تهران- كيلومتر 18 جاده قريم كرج،روبروي كفش ملي(سايپا ديزل) ، خيابان آذر 5 از ساعت 9 الي 14 مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
1- ارائه يك فقره چك بانكي به مبلغ 000/000/200 ريال جهت گروه يك(ورقهاي سالم) به عنوان سپرده شركت در مزايده
2- ارائه يك فقره چك بانكي به مبلغ000/000/100 ريال جهت گروه دو(ورقهاي زنگ زده) به عنونا سپرده شركت در مزايده
3- متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت براي خريد كليه اقلام هر گروه مزايده به صورت يكجا اقدام نمايند.
4- شركت در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار مي باشد.
5- در صورت انصراف خريد به ترتيب از سوي نفرات اول تا سوم سپرده مزايده به نفع شركت ضبط مي گردد.
6- حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت تعيين شده نسبت به اعلام نتيجه مزايده اقدام خواهد شد.
7- در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده پس از 48 ساعت عودت داده مي شود.
8- هزينه درج اگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.
فروش اموال و اثاثيه هتلي و انبار فني و آهن الات
شركت هتل پارسيان آزادي در نظر دارد اموال و اثاثيه هتلي و انبار فني و آهن الات خود را از طريق حراج حضوري به فروش برساند. لذا متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي (22/4/1387) لغايت 15 روز جهت رويت و دريافت ليست اقلام فوق به محل هتل واقع در تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع اوين، هتل بزرگ آزادي، واحد مالي و پروژه مراجعه و يا با تلفن2234463 تماس حاصل فرمايند.
فروش كالاهاي اسقاطي ، راكد و مازاد بر نياز برق منطقه اي گيلان
شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در نظر دارد نسبت به فروش كالاهاي موجود در انبارهاي اسقاطي ، راكد و مازاد بر نياز خود ، شامل انواع كابل روكشدار ، اموال و اثاثيه اداري (اسقاط) - لوازم يدكي خودرو - لوازم بهداشتي ساختماني (راكد و مازاد بر نياز) را از طريق مزايده عمومي (سايت اينترنتي WWW.Tavanir.org.ir) با شرايط ذيل اقدام نمايد.
1) تاريخ فروش اسناد مزايده: از روز شنبه مورخ 22/4/87 تا روز سه شنبه مورخ 8/5/87 (بجز ايام تعطيل)
2) محل فروش اسناد مزايده: الف) تهران- ميدان ونك - خيابان برزيل ، مقابل توانير ، ساختمان شهيد عباسپور ، واحد 103، تلفاكس: 3-88677172
ب) رشت- چهاراه قدس ، شركت برق منطقه اي گيلان ، دفتر امور قراردادها و تداركات
3) واريزي بابت خريد اسناد مزايده: مبلغ 000/100 ريال بحساب جاري 92174 بانك ملي شعبه مركزي رشت
4) زمان تحويل پيشنهادات: حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 20/5/87
5) محل تحويل پيشنهادات: دبيرخانه شركت برق منطقه اي گيلان واقع در در رشت-چهاراه قدس (مكائيل)
6)زمان و مكان بازگشايي پاكات: ساعت 11 صبح همان روز (يكشنبه 20/5/87) سالن كنفرانس برق منطقه اي گيلان
7) تضمين شركت در مزايده : 5% مبلغ پيشنهادي كه مي بايست فقط به صورت چك بانكي تضمين شده و يا واريز نقدي به حساب جاري شماره 91919 اين شركت نزد بانك ملي شعبه مركزي رشت باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
فروش 1136 قلم كالاي اسقاطي مخابرات استان ايلام
شركت سهامي مخابرات استان ايلام در نظر دارد 1136 قلم كالاي اسقاطي، با برآورد اوليه 000/000/449 ريال از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 17/4/87 لغايت 1/5/87 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ000/50 ريال بحساب جاري 1133 بانك ملي شعبه مركزي ايلام جهت دريافت ليست كالاهاي مذكور و معرفي نامه بازديد و اسناد مزايده به ساختمان مركزي شركت مخابرات واقع در خيابان آيت ا... حيدري، طبقه دوم، اتاق 214 مراجعه و پس از تكميل مدارك، پيشنهاد قيمت خود را بصورت لاك و مهر شده حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1/5/87 به دبير خانه شركت تحويل نمايند.
1- تاريخ بازگشائي پاكات روز چهارشنبه مورخ 2/5/87 راس ساعت 12 مي باشد.
2- هزينه نشر آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده خواهد بود.
3- شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

فاكس: 3381456-0841
تلفن: 3381453-0841
فروش انواع باتريها
شركت سهامي باتريسازي نيرو در نظر دارد باتريهاي 5/1 ولتي قلمي (6R) ، متوسط (14R ) ، بزرگ (20R) ، نيم قلمي آلكالاين (3LR) و باتري 9 ولتي كتابي (6F22) با نام تجاري صبا باتري ، جمعا به تعداد دوازده ميليون سلول را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. محصولات فوق فقط به صورت سبد كالا و يكجا واگذار مي گردد و به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند به شركت در مزايده دعوت مي شود جهت دريافت اسناد شركت در مزايده از تاريخ چاپ اين آگهي حداكثر به مدت ده روز به نشاني تهران - خيابان پاسداران - نرسيده به ميدان نوبنياد مديريت فروش شركت باتريسازي نيرو مراجعه نمايند.
فروش املاك ائل گلي تبريز به بالاترين قيمت پيشنهادي
شركت شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در نظر دارد وكالتا زميني با متراژ 83434 متر مربع داراي دو سند ششدانگ، با تعدادي واحد مسكوني به زير بناي 57300 متر مربع در زمين مذكور(با وضعيت و شرايط موجود كه به رويت متقاضي رسيده و از آن آگاهي كامل دارد) ، واقع در كوي شهيد مدني ائل گلي تبريز را به بالاترين قيمت پيشنهادي، بطور يكج ساعات اداري به شركت شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نشاني تهران خيابان وليعصر بالاتر از نيايش خيابان شهيد عاطفي پلاك 36 مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 17-22059415 تماس حاصل نمايند.
كليه متقاضيان لازم است جهت شركت در جلسه مزايده حضوري، مبلغ 1 ميليارد ريال معادل 100 ميليون تومان به حساب سپرده كوتاه مدت 0200987202003 بانك پارسيان شعبه تجارت الكتونيك به نام شركت شبكه مبادلات غير بورسيسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز نمايند.
جلسه مزايده حضورياين ملك در روز شنبه مورخ 15/4/87 ساعت 10 صبح در محل تالار مبادلات IDRO OTC واقع در (آدرس فوق) برگزار مي گردد. حضور خريداران يا نمايندگان قانوني انان با اختيار تام در مورد تعيين و اعلام قيمت پيشنهادي براي خريد و امضاي اوراق در جلسه خضوري مزايده الزامي است.
فروشنده در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و نتيجه قطعي در زمينه رد يا قبول بهترين پيشنهادرا ظرف 5 روز كاري پس از برگزاري جلسه مزايده به برنده مزايده اعلام خواهد نمودو در صورت رد يا حداكثر 48 ساعت سپرده وي مسترد مي گردد . سپرده ساير شركت كنندگان حداكثر 48 ساعت بعد از اتمام جلسه مزايده مسترد مي گردد. در صورت انصراف برنده از خريد ملك به قيمت پيشنهادي ، سپرده وي به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
علاقمندان مي توانند در قسمت اطلاعيههاي سايت WWW.idrootc.com مشخصات كامل تر اين زمين ها و املاك را مشاهده نمايند.
فروش يكصد كيلو متر كابل كواكسيال فيدر
شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي در نظر دارد نسبت به فروش يكصد كيلو متر كابل كواكسيال فيدر(ساخت شركت تايهاي كره جنوبي) با كانكتور و جامپرهاي مربوطه از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده مزبور دارند مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت اينترنتي شركت به آدرس: www,sgccir.com مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر و بازديد از اقلام مزايده با شماره تلفن 8221550-0351 تماس حاصل نمايند.
ضمنا" آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده پايان وقت اداري روز چهارشنبه 5/4/1387 مي باشد.
فروش 10 دستگاه مولد تر رده خارج
نام سازمان مزايده گذار: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
موضوع مزايده يك مرحله اي: عبارت از فروش 10 دستگاه مولد تر رده خارج شامل: 5 دستگاه چابهار ، 3 دستگاه زابلي، يك دستگاه زابل به شرح مزايده
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ چاپ نوبت اول و نوبت دوم حداكثر تا 8 دوز مي باشد.
محل دريافت اسناد: شهر زاهدان واقع در ميدان آزادي، صدا و سيماي مركز سيستان و بلوچستان
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 000/10 ريال به حساب 2500993394 نزد بانك تجارت شعبه مركزي زاهدان قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت

ميزان سپرده شركت در مزايده: مبلغ 000/000/60 ريال
زمان مزايده و محل قرائت پيشنهادها: زمان گشايش پاكت هاي الف-ب راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 24/4/87 در سازمان صد او سيماي مركز سيستان و بلو چستان مي باشد.
شركت كننده مي بايستي صلاحيت انجام امور در خواستي را از مرجع ذيصلاح براي همان سال دارا باشد.
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3225052/0541 صدا و سيماي مركز سيستان و بلوچستان سركار خانم محمددادي تماس حاصل فرمائيد.
تمديد مزايده فروش 240 تن خرده سيم و كابل ضايعاتي
بدينويسله به آگاهي مي رساند وقت مزايده شماره مذكور به شرح ذيل تمديد مي گردد: داوطلبان حقوقي و حقيقي شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار آگهي در ساعت اداري به نشاني: تهران- بزرگراه كردستان نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق 327، اداره امور عمومي معاونت اداري و اقتصادي مدير عامل مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/75 ريال(هفتاد و پنج هزار ريال) اسناد مزايده و معرفينامه لازم جهت بازديد از كالاي مورد مزايده را دريافت و با توجه به مندرجات پيشنهاد خود را درپاكت (الف-ب) تنظيم و به صورت لاك و مهر شده حداكثر تا ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 18/4/87 به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. شايان ذكر است كه آخرين مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 9/4/87 بوده و تاريخ بازگشايي پاكت ها ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/4/87 مي باشد. (www.tct.ir)
مزايده اموال منقول 090
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در نظر دارد انواع كالاهاي تحت اختيار خود را از طريق مزايده سراسري 090 به فروش برساند. لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد، دريافت پاكت و برگ شرايط شركت در مزايده و تكميل و تحويل آن از روز چهارشنبه مورخ 29/3/87 لغايت روز يكشنبه مورخ 9/4/87 به نشاني هاي مندرج در جدول ذيل مراجعه نمايند. شايان ذكر است داشتن كد ملي براي اشخاص حقيقي و كد اقتضادي براي اشخاص حقوقي الزامي است.
بازديد و تحويل پاكت هاي پيشنهادي صرفا" در روزهاي اداري(در تهران از ساعت 8 الي 16 و در ساير استانها 8 الي( 14:30 ) امكان پذير خواهد بود.
الف- زمان بازگشايي پاكتها راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 11/4/87 در محل دفاتر سازمان مندرج در جدول ذيل مي باشد(حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده بلامانع است)
ب- فهرست و اطلاعات ريز اقلام مزايده استانها علاوه بر استانها علاوه بر استان مربوطه، در مديريت استان تهران كيلومتر 12 جاده قديم كرج(فتح تهران) بعد از سه راهي شهريار روبروي دپوي ارتش و در سايت اينترنتي به ادرس: (tamliki.ir ) نيز موجود مي باشد(شماره تلفن هاي تماس 44907658،44902151
ج- خريداران محترم مي توانند علاوه بر تسليم پاكتهاي پيشنهادي به دفتر استانهاي مربوطه، نسبت به تحويل پاكتهاي پيشنهادي در تهران به دفتر مديريت استان تهران اقدام نمايند.( بديهي است پاكتهاي تحويلي در تهران به استان مربوطه منتقل و در موعود مقرر بازگشايي خواهد شد) خريدارن محترم در صورت تمايل به ارائه انتقاد، پيشنهاد و يا شكايت مي توانند با سيستم ارتباط گوياي سازمان تلفن 22019025 تماس حاصل نمايند.
فروش پوشال استحصال از توليد و ساير اقلام ضايعاتي بسته بندي پارس
شركت بسته بندي پارس در نظر دارد پوشال استحصال از توليد و ساير اقلام ضايعاتي خود را از طريق مزايده به فروش رساند . متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
قزوين- شهر صنعتي البرز- خيابان حكمت نهم
فروش دو دستگاه وانت مزدا 1600
شركت سموم علف كش در نظر دارد دو دستگاه وانت مزدا 1600 را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر اگهي به مدت 5 روز جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده به آدرستهران- خيابان دكتر شريعتي- خيابان ظفر- ربروي بانك پارسيان- پلاك 43 مراجعه نمايند.
فروش يكجا
اقلام مشروحه زير از طريق مزايده يكجا به فروش مي رسد.
1- شمش زاماك ساخت ايتاليا به وزن 2338 كيلو گرم
2- لوله استيل ساخت ايتاليا به وزن 1791 كيلو گرم
3- ورق وشرايط ساندويجي ساخت ايتاليا به وزن 1791 كيلو گرم
4- هوستافرم آبي ساخت اسپانيا به وزن 450/2690 كيلو گرم
5- هوستافرم سفيد ساخت تركيه به وزن 1859 كيلو گرم
6- پر(تري كلروتيلن) ساخت آلمان به وزن 7849 كيلو گرم
7- ميلگرد اتومات قطر12 ساخت ايتاليا به وزن 15063 كيلو گرم
8- ميلگرد اتومات قطر 22 ساخت ايتاليا به وزن 200/2961 كيلو گرم
9- ميلگرد اتومات 13 ساخت ايتاليا به وزن 7563 كيلو گرم
علاقمندان شركت در مزايده جهت كسب اطلاع و آگاهي از شرايط مزايده مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري از تاريخ انتشار اين آگهي با تلفن هاي 3-88777757502 از ساعت الي 17 تماس حاصل نمايند.
فروش مته هاي نو كار نكرده
برگزار كننده مزايده : شركت نفت فلات قاره ايران
مورد مزايده : فروش مته هاي نو كار نكرده
مقدار/ميزان كالا : تعداد 21 عدد مته هاي حفاري شامل 1-ROCIT BIT 2-DIAMOND BIT
محل بازديد و تحويل كالا : جزيره لاوان
نشاني سايت راهنما : WWW.IOOC.COIR
محل دريافت اسناد مزايده : تهران- خيابان ولي عصر (عج) –بالاتر از مسجد بلال-نرسيده به تقاطع مدرس كوچه تورج- پلاك 47- واحد فروش طبقه پنجم-اتاق 03-5
مهلت دريافت اسناد مزايده : لغايت 15 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي
تلفن هاي تماس 22664263-23942519
فروش كاغذهاي باطله
سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد كاغذهاي باطله را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مي توانند از تاريخ درج اگهي به مدت 5 روز جهت اخذ برگه شرايط و بازديد از نمونه كاغذهاي باطله به ساختمان مركزي سازمان تامين اجتماعي واقع در خيابان آزادي ، پلاك 345 اداره تداركات مراجعه نمايند.
فروش دو واحد آپارتمان از ساختمان سه طبقه
شركت نفت نيك قشم (سهامي خاص) در نظر دارد دو واحد آپارتمان از ساختمان سه طبقه (واحد دوم و سوم) هريك به مساحت 74/230 متر مربع با كاربري مسكوني واقع در تهران-ميدان دكتر فاطمي- خيابان جهانمهر- خيابان راد افزون-پلاك 66 را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر اگهي به مدت 12 روز كاري از ساعت 8 لغايت 17 براي بازديد از ساختمان و نيز كسب اطلاع با شماره تلفن 88523881 آقاي سيد تقي و فا تماس حاصل نمايند.
شركت نفت نيك قشم در رد يا قبول يك كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
ضمنا پرداخت هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده است.
فروش دام
شركت دامداري تليسه نمونه در نظر دارد تعدادي دام مازاد بر نياز شامل: گاو حذفي، گوساله نر خود را از طريق مزايده به فروش رساند.
متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده به آدرس: شهريار، كيلومتر 2 جاده تهران، قره تپه، شركت دامداري تليسه نمونه مراجعه نمايند.
تلفن تماس: 48و47و3290145-0262
زمان برگزاري مزايده: سه شنبه 28/3/87 ساعت 10 صبح 2098/م الف
فروش ملك متعلق به شركت كشت و صنعت كارون
واحد اجرائيات سازمان تامين اجتماعي شعبه يك شوشتر در نظر دارد به استناد آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي ملك متعلق به شركت كشت و صنعت كارون با شماره پلاك ثبتي 3077/70 واقع در تهران، ميدان ونك، خ ملاصدرا، خ ملاصدرا، خ كردستان شمالي پلاك 54 رابا مشخصات و شرايط ذيل با قيمت پايه به مبلغ 000/000/625/62 ريال از طريق مزايده حضوري به فروش برساند.

مشخصات ملك:
1- مساحت 725 متر در 4 طبقه شامل 2000 متر زير بنا .
2- داراي اشتراك: آب، برق، گاز
3- موقعيت ملك: اداري، مسكوني

شرايط مزايده:

1- واريز 3 درصد مبلغ قيمت پايه به شماره حساب جاري 702157 بانك رفاه كارگران شعبه مركزي شوشتر.
2- مبلغ واريزي برنده اول تا سوم به عنوان سپرده تا انتقال سند به نام برنده نهايي نزد مركزي شوشتر.
3- هزينه انتقال سند بر عهده برنده مزايده مي باشد.
4- زمان بازديد متقاضيان از ملك يك هفته قبل از برگزاري مزايده از تاريخ 41/4/87 لغايت 6/4/87 به مدت شش روز مي باشد.
زمان برگزاري مزايده:
روز شنبه مورخ 8/4/87
ساعت: 9 صبح
محل: ساختمان مورد نظر
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سازمان تامين اجتماعي شعبه يك شوشتر واقع در استان خوزستان، شهرستان شوشتر، بلوار شهيد شرافت مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 270501-22525-22526-061262 واحد اجرائيات تماس حاصل نمايند.
مزايده عمومي غرفه هاي تجاري موجود در ايستگاهاي مترو
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد تعدادي از غرفه هاي تجاري موجود در ايستگاهاي مترو را از طريق برگزاري مزايده عمومي به بهره برداران واجد شرايط واگذار نمايد. از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود و به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر به يكي از دو روش ذيل اقدام نمايند.
1- واريز مبلغ 000/60 ريال به حساب جاري 329059790 بانك تجارت شعبه مترو كد 3290 به نام شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و الي دوشنبه مورخ 3/4/87 به واحد د رامدهاي ثانوي اين شركت به نشاني: تهرا-خيابان انقلاب- ضلع جنوب شرقي چهاراه حافظ-دفتر مركزي شركت بهره برداري راه اهن شهري تهران و حومه- طبقه پنجم و ارائه اصل فيش واريز شده و خريد اوراق مزايده.
2- مراجعه به وب سايت متروي تهران به نشاني www.tehranmetro.com و دريافت اسناد مزايده كه در اين صورت دريافت اوراق مزايده رايگان مي باشد.
محل استقرار دستگاه هاي خودكار فروش كالا در ايستگاه هاي مترو
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران وحومه در نظر دراد محل استقرار دستگاه هاي خودكار فروش كالا در ايستگاه هاي مترو از طريق برگزاري مزايده عمومي به بهره بردار واجد شرايط به صورت اجاره واگذار نمايد. از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر به يكي از دو روش ذيل اقدام نماند.
1- واريز مبلغ 000/60 ريال به حساب جاري 329059790 بانك تجارت شعبه مترو كد 3290 به نام شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه و مراجعه حضوري از ساعت 9 الي 16 روزهاي شنبه مورخ 25/3/87 الي دوشنبه مورخ 3/4/87 به واحد درآمدهاي ثانوي اين شركت به نشاني: تهران- خيابان انقلاب- ضلع جنوب شرقي چهار راه حافظ- دفتر مركزي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه- طبقه پنجم و ارائه اصل فيش واريز شده و خريد اوراق مزايده.
2- مراجعه به وب سايت متروي تهران به نشاني www.tehranmetre.com و ديافت اوراق مزايده رايگان مي باشد.
مزايده عمومي فضاي تبليغاتي
شركت بهره برداري راه اهن شهري تهران و حومه در نظر دارد فضاي تبليغاتي يك طرف 000/500 قطعه بليت اعتباري را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شركت هاي تبليغاتي واجد شرايط واگذار نمايد. از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود به منظور دريافت اوراق مزايده وكسب اطلاعات بيشتر به يكي از دو روش ذيل اقدام نمايند. 1- واريز مبلغ 000/60 ريال به حساب جاري 329059790 بانك تجارت شعبه مترو كد 3290 به نام شركت بهره برداري را آهن شهري تهران و حومه و مراجعه حضوري از ساعت 19 الي 16 روزهاي شنبه مورخ 25/3/87 الي دوشنبه مورخ 3/4/87 واحد در آمدهاي ثانوي اين شركت به نشاني: شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه- طبقه پنجم و ارائه اصل فيش واريز شده و خريد اوراق مزايده.

2- مراجعه به وب سايت متروي تهران به نشاني WWW.tehrranmete.com
و دريافت اسناد مزايده كه در اين صورت دريافت اوراق مزايده رايگان مي باشد.
مزايده عمومي بين المللي
موضوع: فروش 000/90 تن سنگ اهن هماتيت (فاين) و 000/135 تن سنگ اهن هماتيت(لامپ)
بدينوسيله اعلام مي دارد شركت سنگ گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد 000/90 تن سنگ آهن هماتيت فاين و 000/135 تن سنگ اهن هماتيت لامپ را بر اساس شرايط تحويل روي عرشه كشتي در اسكله هاي شهيد رجايي و يا باركو- بندر عباس- از طريق مزايده عمومي بين المللي به فروش برساند.

Physical properties physical properties

90/smaller than 12mm 90/ smaller than 25 mm

Moisture- 4/ max Moisture- 4/ max
Iron(fe) content premium" Iron(fe) content premium:
0.07 euro per 0.1/ excess to 61/ 0.07EURO Per 0.1/ excess to 60/
از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز 23/3/87 با در دست داشتن معرفي نامه شركت متقاضي و كارت شناسائي نماينده وي جهت خريد اسناد و با واريزي نقدي 000/250 ريال به حساب شماره 2580069 بانك سپه پارك لاله كد 565 به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
تهران- خيابان فاطمي- ربروي هتل لاله – ساختمان نگين- شماره 231- شركت سنگ آهن گل گهر- دفتر معاونت بازرگاني مراجعه نمايند. تلفن : 7- 88977261
مدارك خواسته شده بر اساس شرايط مزايده مي بايست تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 29/3/87 تحويل گردد.
فروشنده حق لغو و ابطال مزايده و يا رد يا قبول پيشنهادها و يا هريك از پيشنهادها را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا" هزينهخ برگزاري مزايده برنده مزايده مي باشد.
فروش محصول PFO
شركت پتروشيمي امير كبير در نظر دارد مقدار 4000 تن مواد PFO توليدي واحد الفين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
شركت هايي كه داراي پروانه بهرهبرداري مرتبط هستند مي توانند از تاريخ 21/3/87 لغايت 23/3/87 به امور حقوقي و پيمان هاي شركت واقع در تهران- خيابان مير داماد ، خيابان نفت شمالي، خيابان يكم، پلاك 56 مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.
تلفن: 22229949-021 آمادگي پاسخگويي به متقاضيان مي باشد.
مناقصه و مزايده عمومي
شهرداري بهارستان به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر بهارستان در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد معاملات مشروحه ذيل اقدام نمايد.
لذا واجدين شرايط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه يا مزايده تا تاريخ 26/3/87 و جهت تحويل پيشنهادات خود تا پايان وقت اداري مورخ 27/3/87 به محل شهرداري مراجعه نمايند.
شرح و شرايط
1- دادن سپرده هاي كه از پنج درصد مبلغ كل بر آورد كمتر نباشد به صورت واريزي نقدي يا ضمانت نامه بانكي
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.
4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

نوع كار:
1- مناقصه نوبت دوم خدمات شهري(نظافت و حمل زباله)
2- مزايده اجاره يك باب عرصه و اعيان جنب درياچه زيتون جهت استفاده مواد غذايي
تجديد مزايده فروش دستگاه كلر زني
شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد يك دستگاه كلر زني مازاد موجود در واحد بازيابي اتاق خود واقع در كيلو متر 30 جاده اهواز- ماهشهر منطقه كريت كمپ با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم جهت بازديد و دريافت شرايط مزايده به نشاني ياد شده فوق مراجعه نمايند.

(سازنده دستگاه ، شركت PORTACEL و شامل تجهيزات GAS DOSINJ ، آنالايزر، EVAPORATOR دو دستگاه پمپ مربوطه ، چهار عدد سيلندر و تجهيزات ابزار دقيقي....)
فروش 12 دستگاه خودروهاي اسقاطي
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 90/38/2 مورخ 31/2/1387 تعداد 12 دستگاه از خودروهاي اسقاطي و غير قابل استفاده خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد و شرايط مزايده از تاريخ نشر آگهي به مدت 10 روز به واحد نقليه دانشگاه واقع در كاشان- ميدان پانزده خرداد، ابتداي خيابان اباذر يا سايت دانشگاه به نشاني www.kaums.ac.ir مراجعه نمايند.
فروش ساختمان اداري
شركت توسعه پترو ايران در نظر دارد يكباب ساختمان با كاربري اداري به مساحت 920 متر مربع و در 6 طبقه مستقل با زير بناي مفيد تقريبي سه هزار متر مربع به انضمام دو طبقه پاركنيگ (8 سال ساخت) واقع در تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم ، پلاك 22 را با شرايط زير از طريق مزايده به فروش رساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از تاريخ مذكور، قيمت پيشنهادي خود را به انضمام ضمانتنامه بانكي يا رسيد سپرده نقدي در پاكات در بسته به كميسيون معاملات شركت توسعه پترو ايران واقع در تهران خيابان شريعتي خيابان وحيد دستگردي (ظفر) نبش خيايان شهيد امير سهيل تبريزيان پلاك 102 طبقه پنجم اطاق 507 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

1- قيمت پايه تعيين شده براي ساختمان مذكور معادل 200 ميليارد ريال مي باشد.
2- شركت كنندگان در مزايده مي بايست معادل مبلغ دو ميليارد ريال به عنوان تضمين شركت در مزايده به حساب شماره 7/6565 نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزي كد 63539 به نام شركت توسعه پترو ايران واريز و اصل فيش واريزي و يا ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده معادل مبلغ ياد شده را به همراه قيمت پيشنهادي خود را در پاكات در بسته به كميسيون معاملات تحويل و رسيد دريافت نمايند.
مزايده واگذاري سهام
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ملي ايران(سهامي عام) در نظر دارد تعداد 1173150 سهم معادل 69/8 درصد از كل سهام شركت سرمايه گذاري اميد قدس(سهامي عام)
را بطور يكجا و به صورت نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي وفق شرايط اعلامي با مشخصات و ضوابط ذيل به بالاترين قيمت پيشنهادي در روز عرضه واگذار نمايد.

1- مشخصات شركت
1- -1موضوع فعاليت شركت: طبق اسنانامه عبارت است از سرمايه كذاري در شركت ها، مجتمع ها و واحدهاي توليدي، صنعتي به منظور اداره كردن اينگونه واحدها.
2- 1- سرمايه ثبت شده: 13500 ميليون ريال منقسم به سيزده ميليون و پانصد هزار سهم عادي با نام يك هزار ريالي.
3- 1- ساير سهامداران: بخش خصوصي حدود 51 درصد شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 16 درصد ساير سهامداران 27/24 درصد.
4- 1- سرمايه گذاري عمده: مالكيت حدود 90 درصد شركت صنايع شميمايي فارس(سهامي عام)
5-
2- شرايط فروش
1-2- قيمت پايه فروش نقدي هرسهم 5700 و كل قيمت سهام مورد واگذاري 6686955000 ريال و سپرده شركت در مزايده مبلغ 350000000 ريال تعيين شده است و بالاترين قيمت پيشنهادي به عنوان بهاي نقدي معامله مبناي تعيين ثمن معامله قرار مي گيرد.
در صورت در خواست خريدار بهاي فروش سهام با شرايط ذيل تقسيط خواهد شد.
2-2 30 درصد از كل مبلغ به صوت يكجا و نقد و مابقي ثمن معامله(70 درصد باقيمانده) را در 4 قسط مساوي با فواصل شش ماهه با سود تضمين شده سالانه 5/15 درصد به موجب 4 فقره چك به انضمام ضمانتنامه بدون قيد و شرط بانكي معادل كل مبلغ اقساطيفوق الذكر و سود متعلقه به نفع شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايرانو يا ساير اسناد تضميني معتبر ديگر شامل اسناد مالكيت اموال غير منقول ، اوراق بهادر، اسناد تضميني مالي و غيره( مشروط تاييد ((فروشنده))) به انضمام وكالتنامه بلاعزل با توئيق سهام مورد معامله به نفعشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران به منظور تضمين وصول چكهاي مربوط به اقساط مذكور مي بايست از طرف خريدار به فروشنده ارائه گردد.
3-2 ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شركت در مزايده درج شده است.
3- ساير موارد
1-3 از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي متقاضي خريد سهام دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر از ديگر شرايط و دريافت فرمهاي مربوطه از تاريخ 4/3/87 لغايت 20/3/87 از ساعت 9 الي 16 به استثناي پنجشنبه ها و ايام تعطيل به نشاني: خيابان آفريقا ، خيابان فرزان غربي، پلاك 65، طبقه دوم، شركت خدمات مديريت سرمايه مدار ( متعلق به شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران) مراجعه و يا با شماره تلفن 88889592 تماس حاصل فرمايند.
2-3 شركت در مزايده به منزله قبولي و اطلاع متقاضيان از نحوه شرايط و مندرجات قرارداد مورد معامله مي باشد. متقاضيان مي بايست پيشنهاد خود را بدون هر گونه ابهام و قيد و شرط در پاكت سربسته با امضاء و يا مهر به انضمام اصل رسيد سپرده حداكثرتا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 21/3/87 به شركت خدمات مديريت سرمايه مدار به عنوان نماينده شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمنا پيشنهاد ها راس 15 همان روز قرائت و حداكثر تا تاريخ 28/3/87 نتايج متخذه اعلام خواهد گرديد.

((شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران( سهامي عام) در رد يا قبول هريك و يا رد تمام پيشنهادها مختار مي باشد))
اجاره 18 باب واحد تجاري
اين شركت در نظر دارد تعداد 18 باب واحد تجاري را جهت صنوف مختلف به صورت يك جا و يا واحدي به صورت اجاره يك ساله از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان جهخت دريافت برگ شركت در مزايده از تاريخ 19/3/1387 لغايت 23/3/1387 به آدرس: جاده تهران- آبعلي، شهر جديد پرديس، فاز سه شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس مراجعه و يا با تلفن هاي4-2326000-0221 تماس حاصل فرمايند.
بهره برداري مركز خريد هتل
هتل چهار ستاره كوثر تهران در نظر دارد بهره برداري از غره مركز خريد خود را واقع در (محوطه لابي) از طريق مزايده عمومي به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد.
متقاضيان مي توانند به مدت دو هفته از تاريخ انتشار آگهي جهت بازديد و دريافت فرم مزايده به قسمت اداري هتل مراجعه نمايند.
نشاني: تهران-بالاتر از ميدان وليعصر خيابان ملايي- پلاك 14
وسائط نقليه سبك
اين شركت در نظر دارد هفت دستگاه وسائط نقليه مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان جهت دريافت برگ شركت در مزايده از تاريخ 19/3/1387 لغايت 23/3/87 به ادرس: جاده تهران- ابعلي ، نرسيده به بومهن، شهر جديد پرديس، فاز سه شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس مراجعه و يا با تلفن هاي 4-02212326000 تماس حاصل فرمايند.
فروش پنجاه تن A.B.S آسيايي
شركت آزمايش مرودشت (سهامي خاص/9 در نظر داردمقدار پنجاه تن A.B.S آسيايي را از طريق مزايده به فروش رساند. متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم مزايده به آدرس ذيل مراجعه نمايند. شيراز- مرودشت-كيلومتر 5 جاده تخت جمشيد- كارخانه آزمايش مرو دشت
فروش ضايعات پوشال مقوايي
شركت بسته بندي پارس در نظر دارد ضايعات پوشال مقوايي توليد را به ميزان روزانه 1500 كيلو گرم، از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.قزوين-شهر صعتي البرز- خيابان حكمت نهم
فروش تعدادي از مدارس منحله و املاك غير قابل استفاده آموزشي
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد در اجراي بند 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال 72 شوراي اسلامي به منظور توسعه فضاي اموزشي خود تعدادي از مدارس منحله و املاك غير قابل استفاده آموزشي به شرح مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا به به متقاضيان خريد املاك مورد نظر اعلام مي گردد نسبت به واريز حداقل پنج درصد قيمت پيشنهادي خود به حساب سيبا 2173011319003 نزد بانك ملي شعبه قدس به عنوان سپرده يا ضمانت نامه بانكي اقدام نموده و همراه با تقاضاي خود در پاكت در بسته از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا 10 روز به غير از ايام تعطيل به نشاني: خيابان آيت الله طالقاني- نرسيده به ميدان فلسطيننبش خيابان شهيد سرپرست- امور حقوقي و املاك سازمان آموزش و پرورش تهران تحويل دهند.
سازمان مذكور در رد يا قبول هريك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
1- ملك مسكوني به پلاك ثبتي شماره هاي 283و 277و 1419/2269 بخش 10 تهران به مساحت 50/313 متر مربع با حق كليه متعلقات آن واقع در ميدان توحيد- خيابان شباهنگ سابق(شهيد طوسي فعلي) پلاك 131 با ارزش قيمت پايه متري 000/000/18 ريال
2- مدرسه منحله بني آدم به پلاك ثبتي 1/5578 بخش 4 تهران به مساحت 300 متر مربع با حق كليه متعلقات آن واقع در خيابان وحدت اسلامي- ايستگاه فرهنگ- پلاك آبي 850 با ارزش قيمت پايه متري 000/000/13 ريال
3- يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 726/7182 بخش 2 تهران به مساحت 26/50 متر مربع با حق كليه متعلقات آن واقع در نارمك خيابان مدائن- ربروي پلاك 52 با ارزش پايه متري 000/000/15 ريال
4- ملك مسكوني به پلاك ثبتي 1110/4730 بخش 6 تهران به مساحت 36/195 متر مربع با حق كليه متعلقات آن واقع در خزانه بخارائي – باغ آذري- بن بست مرادي- بن بست فراهاني با ارزش قيمت پايه متري 000/000/5 ريال
5- ملك مسكوني به پلاك ثبتي 6748/3536 بخش 3 تهران به مساحت 72/163 متر مربع با حق كليه متعلقات ان واقع د رخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي –خيابان دوازدهم- نرسيده به خيابان چهل ستون- پلاك به ارزش قيمت پايه متري 000/000/41 ريال
قطعات مازاد الكتريكي و مخابراتي
انواع مختلف قطعات مازاد الكتريكي و مخابراتي

شركت صنايع الكترونيك شيراز در نظر دارد انواع قطعات مازاد الكتريكي (ديمر،درب بازكن برقي) و مخابرات(انواع تلفن روميزي) خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند علاقمندان به شركت در مزايده مي توانند از مورخه شنبه 4/3/87 بمدت 20 روز به منظور اخذ ليست و فرم شرايط مزايده به آدرس سايت شركت بشرح ذيل مراحعه نمايند.
زمان بازديد: صبح ها از ساعت 30:9 الي 11:30 از مورخه 19/3/87 به مدت دو روز
زمان ارائه پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 22/3/87
آدرس: شيراز، ميدان صنايع،شركت صنايع الكترونيك شيراز

تلفن: 2161و 2168- 6241000
WEB SITE: WWW.SAHIRAZ.CO.IR
فروش اقلام ضايعاتي و مازاد ايران خودرو دي
شركت ايران خودرو ديزل در نظر دارد اقلام ضايعاتي و مازاد خود را با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

رديف شرح كالا مقدار تقريبي معيار
1 انواع لوازم يدكي خودرو انواع ظروف 20و40و60 ليتري پلاستيكي و فلزي بميزان رويت و300 يكجا و عدد


2 خاكه قلع و سرب ضايعاتي و انواع آلومينيوم نرم و خشك ضايعاتي 0007 و10000 كيلو گرم


3 انواع ورق دم قيچي درجه دو ضايعاتي انواع چوب و تخته هاي جمع آوري شده و اماده حمل و بارگيري 200000 و1000000 كيلو گرم

از متقاضيان محترم دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 30/9 الي 12 به آدرس تهران-كيلومتر 8 جاده ساوه شركت ايران خودرو ديزل درب شماره 3 مراجعه و ضمن رويت از موارد ذكر شده برگ شرايط شركت در مزايده را دريافت نمايند. شركت ايران خودرو ديزل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مجاز و مختار بوده و متقاضيان حق هيچ گونه اعتراض ر ا نخواهد داشت.
ضمنا تاريخ جمع اوري پاكات پيشنهاد قيمت روز چهارشنبه مورخ 8/3/87 مي باشد.

روابط عمومي و امور بين الملل شركت ايران خودرو ديزل
فروش خودرو سمند
شركت بازرگاني تيام صفه – اصفهان در نظر دارد خودرو سمند مدل 1381 رن مشكي متاليك خود را با قيمت پايه 000/000/84 ريال به فروش برساند. علاقمندان به شركت در مزايده مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ درج آگهي به مدت 3 روز از ساعت 8 الي 14 با شماره تلفن 91-6615390-0311 تماس حاصل نمايند.
شركت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

شركت بازرگاني تيام صفه(سهامي خاص)

مركز تهيه و توزيع كالا
مركز تهيه و توزيع كالا(سابق) در نظر دارد اموال منقول مستعمل خود را در 31 گروه شامل دستگاهها ي صنعتي- برودتي-مخابراتي-برقي-ابزار آلات- آهن آلات.... و همچنين تعدادي لوازم يدكي و لاستيك خودرو در سايزهاي مختلف را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و بازديد كالايهاي مورد نظر و دريافت اوراق مزايده حداكثر تا ذپايان وقت مورخ 8/3/87 به روابط عمومي مركز واقع در خيابان شهيد سپهبدقرني،نرسيده به پل كريم خان،جنب كوچه چوبيني،ساختمان شماره 185 طبقه نهم مراجعه نمايند.

روابط عمومي مركز تهيه و توزيع كالا(سابق)
اهن آلات و ابزار الات ضايعاتي
مزايده گلزار: شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران نيروگاه بوشهر.
موضوع مزايده: اهن آلات و ابزار الات ضايعاتي شامل (پله فلزي،دستگاه ورق خم كن، داربست فلزي،اره تك كاره چوب بري، لوله و اتصالات چدني، ريل فولادي،كانتينر، لوله آهني، اتصالات پوليكا، بدنه قايق فايبرگلاس، منبع آب، سطل زباله،و...) كولرهاي گازي اسقاطي مازاد بر نياز در مدلهاي مختلف، قطعات جرثقيل هاي برجي شامل(سكشن، پايه تثبيت كننده، شاسي جرثقيل دروازه اي و استوانه اي،وينچ برقي و دستي) كابل ضايعاتي، ميخ در سايزهاي مختلف خودروهاي از رده خارج اسقاطي و 23 دستگاه موتور سيكلت اسقاطي هوندا سيجي125
محل دريافت و تحويل اسناد: بوشهر نيروگاه اتمي-دفتر امور قراردادها و حقوقي
مهلت بازديد دريافت و تكميل اسناد مزايده: به مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي همه روزه به استثناي ايام تعطيل از ساعت 8 صبح لغايت 015
هزينه درج آگهي :به عهده برنده مزايده مي باشد.
داوطلبين با مراجعه به درب نگهباني نيروگاه و پس از هماهنگي لازم از اقلام مورد مزايده بازديد به عمل اوره تا از كميت و كيفيت اقلام مورد مزايده مطلع و در صورت تمايل نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 43-4117141-0771 تماس حاصل نماييد.
نيروگاه اتمي بوشهر- بخش قراردادها و حقوقي
اجاره غرفه هاي ورزشي
شركت مجموعه ورزشي و تفريحي شهيد چمران (سهامي خاص) در نظر دارد تعدادي غرف تحت پوشش خود را بر (بر اساس تاريخ واگذاري و شرايط مندرج در فرم مزايده) از طريق مزايده رسمي اجاره دهد.متقاضيان ميتوانند از تاريخ 21/2/87 لغايت 4/3/87 جهت دريافت فرم شرايط مزايده و رويت محل مراجعه و حداكثر تا روز يكشنبه مورخ 6/3/87 در حضور اعضاي كميسيون مزايده و در محل قانوني شركت واقع در خيابان شريعتي بالاتر از پل ايت ا000 صدر پلاك 1629 برگزار ميگردد. شركت با توجه به صرفه و صلاح خود در رد و يا قبول يا كل پيشنهادات مختار است.
تلفن 22203031
از 2 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 1 تا 50 از 56 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com