احادیث ائمه

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد

صنایع برترورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

فروشگاه


آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 6785
بازديدهاي ديروز : 3858
كل بازديدها : 9985020
كاربران آنلاين : 307

قيمت سکه

نوع سکه قيمت ـ ريال
سكه تمام بهار آزادي (قديم) 9330000
سكه تمام بهار آزادي (جديد) 9350000
سكه نيم بهار آزادي 4710000
سكه ربع بهار آزادي 2690000

قيمت طلا

نوع طلا قيمت ـ ريال
يك مثقال طلاي زرد ۱۸ عيار 4587520
يك گرم طلاي زرد ۱۸ عيار 956180
يك مثقال طلاي زرد ۱۷ عيار 0
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
مزايده واگذاري ساختمان تجاري شركت آبفا به صورت اجاره
دستگاه مزايده گزار آب و فاضلاب كشور

مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش اسناد امحايي
دستگاه مناقصه گزار بانك ملت

مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي ۱۴۴/۱۵۵ به مساحت ۳۱/۶۵ متر مربع
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان

مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري ساختمان برج آبي واقع درخيابان امام شمالي جنب سينما جام جم به صورت اجاره
مزايده شماره۱۳۱۷۰
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان

مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري داروخانه شبانه روزي سرپايي بعثت شهرستان مهاباد
دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اروميه
مهلت دريافت اسناد ۱ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲ / ۶ / ۱۳۹۳

آگهي مزايده (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد ۳۳ و ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني دولتي و كاهش تصدي گري دولت در بخش درمان بستري و واگذاري قسمتي از وظايف بخش هاي مذكور به بخش هاي تعاوني و خصوصي و بر اساس مجوز شماره ۳۰۷۶۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانه سرپائي شبانه روزي بعثت شهرستان مهاباد را از طريق انجام (مزايده عمومي(نوبت دوّم)) در قالب قرارداد ( اجاره مكان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعيين صلاحيت شده توسط كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه هاي دانشگاه واگذار نمايد.
شرايط مزايده :
۱- شماره مزايده : ۲۷۰۲۳/۴۷/۹۳ مورخه : ۱۳/۵/۹۳
۲- موضوع مزايده : واگذاري اجاره مكان داروخانه سرپائي شبانه روزي بعثت شهرستان مهاباد
۳- نوع مزايده : يـك مرحله اي عمومي
۴- مهلت تحويل اسناد به متقاضيان : از تاريخ ۱۳/۵/ ۹۳ لغايت ۲۳/۵/۹۳
۵- تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهي و پرسش و پاسخ) : -
۶- مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه حراست دانشگاه : تا پايان وقت اداري مورخ ۱/۶/۹۳
۷- تاريخ اعتبار پيشنهادات : بيست روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود.
۸- تاريخ بازگشائي پاكتها : پاكتهاي «الف»،«ب»و«ج» در ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخه ۲/۶/۹۳ در محل امور قراردادهاي دانشگاه
۹- متقاضيان مي بايست اوراق شرايط را از مورخه ۱۳/۵/۹۳ لغايت ۲۳/۵/۹۳ پس از مطالعه و تكميل كامل اوراق شرايط، پاكات پيشنهادات خود را در موعد مقرر تحويل نمايند. ضمناً متقاضيان قبل از عودت پيشنهادات در صورت نياز مي توانند از واحد امور قراردادها، مناقصات و مزايدات دانشگاه نسبت به دريافت پاكات مزايده اقدام نمايد.
۱۰- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مزايده مي بايست مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـي(واريز در طي فيش سه برگه در كليه شعب بانك ملي) واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد براي صاحب حساب) را در داخل پاكت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاكات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست دانشگاه نمايند. توجه : بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از نسخه صاحب حساب فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور مزايده حذف خواهد شد.
۱۱- سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ريال (يكصدو پنجاه ميليون ريال) ، سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي. در صورتيكه مزايده پذير براي شركت درمزايده ضمانت نامه معتبر بانكي ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد
و ارائه ضمانت نامه از پست بانك مورد قبول دانشگاه نمي باشد. و همچنين شركتهايي كه ضمانت نامه هاي فاقد پرفراژ بانكي و فاقد تمبر مالياتي و ابطال شده توسط صادر كننده ارائه نمايند از دور مزايده حذف خواهند شد.
* (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده هاي دريافتي از شركت هايي كه وجه نقد به شماره حساب اعلامي دانشگاه واريز نموده اند، درج شماره حساب بانكي (ترجيحاً صادرات) بر روي پيوست شماره ۶ برگ شرايط مزايده الزامي مي باشد.)

توجه : به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين در فلكه فرودگاه آبادان
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش خودرووانت مزدا ۲۰۰۰ تك كابين مدل ۸۰ و پيكان سواري مدل ۸ در فرودگاه ساري
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۱۳ قطعه زمين با كاربري مسكوني
دستگاه مناقصه گزار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان

مهلت دريافت اسناد ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۵ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري يك قطعه زمين درحريم شهربندرعباس جهت احداث تالار
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان

مهلت دريافت اسناد ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۵ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده دو واحد منزل سازماني فرودگاه زاهدان
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين تجاري در شهر دولت آباد
فروش يك قطعه زمين به مساحت ۸۲/۷۶ مترمربع با كاربري تجاري واقع در شهر دولت آباد

دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري يك قطعه زمين باكاربري گردشگري واقع درشهرجاسك
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان
مهلت دريافت اسناد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۲۲پلاك زمين تجاري درشهرك مشاغل شهري زرين شهر
مزايده شماره ۶۲۷۵ - فروش تعداد ۲۲پلاك زمين باكاربري تجاري واقع درشهرك مشاغل شهري زرين شهر - شهرداري زرين شهر

دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۲۶واحدمسكوني
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري
مهلت دريافت اسناد ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده خانه هاي سازماني
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام
مهلت دريافت اسناد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش زغال حرارتي
دستگاه مناقصه گزار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
مهلت دريافت اسناد ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱ / ۴ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده يك قطعه زمين باكاربري مسكوني درشهرستان بستك
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان
مهلت دريافت اسناد ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱ / ۴ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش دستگاه روغن كشي زيتون ٬رديفكار غلات و فيدرميكسر
دستگاه مناقصه گزار سازمان جهادكشاورزي استان سمنان
مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري ۲ باب منزل مسكوني سازماني و ۲ قطعه زمين با كاربري نانوايي و خدمات عمومي در شهرجيرفت
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان
مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجاره بوفه بيمارستان شهداي هفتم تير
دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده فروش يك قطعه زمين تجريش به مساحت ۳۷/۸۹۵ متر مربع
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳

نوبت دوم آگهي در روزنامه ايران مورخ ۳۱/۲/۹۳ به چاپ رسيده است .

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مجموعه كارخانه آسفالت ۶۰تني واقع در محور قهاوند-ملاير(مسلم آباد)
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان همدان
مهلت دريافت اسناد ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده شماره ۹۳/۳۳۷
فروش قطعات يدكي انواع بالابر و... انواع بلبرينگ و واشر و... جرثقيل فرسوده و لوازم اداري فرسوده و...

دريافت مدارك و شرايط شركت در مزايده و بازديد:از ۱۰/۳/۹۳ لغايت ۲۰/۳/۹۳ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ بغير از روزهاي پنجشنبه و روزهاي تعطيل
دريافت پاكات :‌حداكثر تاريخ ۲۱/۳/۹۳ ساعت ۱۴

دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري داروخانه مركز آموزشي درماني كمالي
دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش شش قطعه زمين مسكن مهر و اجاره زمين در سجزي ،‌خوروبيابانك و كاشان
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجاره استخر مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران بيرجند
دستگاه مناقصه گزار اداره كل تعاون٫كار ورفاه اجتماعي خراسان جنوبي
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش پلاك شماره ۲۶۷ كارگاهي
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده فروش پلاك ۲۶۴ كارگاهي
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش املاك مازاد بانك ملي استان سيستان وبلوچستان
دستگاه مناقصه گزار بانك ملي ايران-اداره امور شعب استان سيستان و بوچستان
مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده ۱قطعه زمين جهت احداث نانوايي دربندرلنگه
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان
مهلت دريافت اسناد ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري يك باب غرفه در پايانه بار تبريز
واگذاري يك باب غرفه در پايانه بار تبريز در ساختمان شماره ۱ جهت دفتر بازار يابي و فروش خودرو هاي دزلي

دستگاه مناقصه گزار اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان آذربايجان شرقي
مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجاره محل واقع در پارك پيروزي جهت راه اندازي شهر بازي
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۵ قلم اقلام ضايعاتي و فرسوده
دستگاه مناقصه گزار اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا
مهلت دريافت اسناد ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش اجناس اسقاط - مزايده ۸۸۱۰۲
دستگاه مناقصه گزار شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده فروش كالا
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸

« آگهي مزايده عمومي »
شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ ( ۲۶/۱۰/۸۸ لغايت ۶/۱۱/۸۸ ) در ساعات اداري به آدرس محل دريافت اسناد مراجعه نمايند.

۱- انواع شير فلكه و خودكار چدني و برنجي و شيرهاي فشارشكن و هوا و شير پروانه‌‌اي و كنتور حجمي
۲- اتصالات گالوانيزه و آهني
۳- انواع اتصالات چدني
۴- اتصالات پلي‌‌اتيلن
۵- لوازم برقي (ترانسفورماتور كابل)
۶- انواع لوله‌هاي سياه و گالوانيزه و آزبست سيماني
۷- انواع الكتروپمپهاي شناور و سرچاهي
۸- اقلام متفرقه شامل ( اموال كار كرده – آهن‌الات ضايعاتي
۹- انواع ورق و تيرآهن و لاستيك كار كرده

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان‌غربي

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده فروش يك /۱ قلم اقلام ضايعاتي
دستگاه مزايده گزار اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا
مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۱۸۰۰۰ اصله تراورس چوبي مستعمل واقع در ايستگاههاي طولخط اداره كل راه آهن آذربايجان
دستگاه مزايده گزار اداره كل راه آهن آذربايجان
مهلت دريافت اسناد ۳ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
۵ واحد آپارتمان و چهار واحد دفتر خدمات تجاري
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۵ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸

آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول)
شماره ۵ سال ۱۳۸۸
شركت آب وفاضلاب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد ۵ واحد آپارتمان و چهار واحد دفتر خدمات تجاري را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال براي هر رديف به حساب ۱۱۶۶۶۰ بانك ملت باجه آب وفاضلاب تبريز( كد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها نسبت به اخذ اسناد مزايده مربوطه و در صورت تمايل براي بازديد در ساعات اداري با هماهنگي امور قراردادها اقدام نموده و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكات پيشنهاد خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود وهزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

رديف شماره آپارتمان يا دفتر خدمات تجاري محل متراژ
(مترمربع) قيمت كارشناسي (ريال) تضمين شركت در مزايده (ريال)
۱ آپارتمان ۳۰۱ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۴۸ ۳۲۸۸۰۰۰۰۰ ۳۲۸۸۰۰۰۰
۲ آپارتمان ۳۱۰ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۹۴ ۴۹۳۵۰۰۰۰۰ ۴۶۶۷۵۰۰۰
۳ آپارتمان ۳۱۳ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۴۷ ۲۷۲۵۰۰۰۰۰ ۲۷۲۵۰۰۰۰
۴ آپارتمان ۳۱۴ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۵۵ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰
۵ آپارتمان ۳۱۵ طبقه سوم پاساژ فيروزه ۷۷ ۴۸۵۰۰۰۰۰۰ ۴۶۲۵۰۰۰۰
۶ دفتر خدماتي تجاري شماره ۳۵ طبقات ۴ و ۵ بازار چرم هر يك ۷۹ هر يك ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ هر يك۷۴۵۰۰۰۰۰
۷ دفتر خدماتي تجاري شماره ۳۴ طبقات ۴ و ۵ بازار چرم هر يك ۸۰/۵۳ هر يك ۷۲۶۳۰۰۰۰۰ هر يك ۵۸۳۱۵۰۰۰
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزايده واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
ج) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب شماره ۱۱۶۶۶۰ بانك ملت باجه آب و فاضلاب تبريز ( كد شعبه ۵/۱۳۴۲ ) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يــا رسيد واريـز وجــه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،‌ چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده فروش يك قطعه زمين با كاربري تالار ، هتل و رستوران در آران و بيدگل
دستگاه مزايده گزار سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش سه دستگاه خودرو پاترول چهار درب از طريق مزايده عمومي
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۲۳ / ۸ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۳ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۹ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش شير خشك مصرف انساني و پنير توليدي
دستگاه مناقصه گزار شركت پشتيباني امور دام
مهلت دريافت اسناد ۸ / ۵ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده انواع اتصالات غير صنعتي و پيچ و مهره و واشر و كابلهاي برقي و ابزار دقيق و ...
دستگاه مناقصه گزار شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام)
مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۳ / ۶ / ۱۳۸۸

مزايده فوق بابت موضوع ذكر شده بوده و در صورت تغيير تاريخ گشايش پاكات به اطلاع عموم خواهد رسيد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش انواع ورقهاي روغني كششي
يك شركت معتبر و تحت پوشش در نظر دارد انواع ورقهاي روغني كششي به ضخامتها و ابعاد مختلف را در گروه از طريق مزايده و با شرايط ذيل بفروش برساند، متقاضيان مي توانند ظرف مدت 5 روزكاري پس از تاريخ درج آگهي (22/4/1387) به نشاني: تهران- كيلومتر 18 جاده قريم كرج،روبروي كفش ملي(سايپا ديزل) ، خيابان آذر 5 از ساعت 9 الي 14 مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
1- ارائه يك فقره چك بانكي به مبلغ 000/000/200 ريال جهت گروه يك(ورقهاي سالم) به عنوان سپرده شركت در مزايده
2- ارائه يك فقره چك بانكي به مبلغ000/000/100 ريال جهت گروه دو(ورقهاي زنگ زده) به عنونا سپرده شركت در مزايده
3- متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت براي خريد كليه اقلام هر گروه مزايده به صورت يكجا اقدام نمايند.
4- شركت در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار مي باشد.
5- در صورت انصراف خريد به ترتيب از سوي نفرات اول تا سوم سپرده مزايده به نفع شركت ضبط مي گردد.
6- حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت تعيين شده نسبت به اعلام نتيجه مزايده اقدام خواهد شد.
7- در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده پس از 48 ساعت عودت داده مي شود.
8- هزينه درج اگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.
فروش اموال و اثاثيه هتلي و انبار فني و آهن الات
شركت هتل پارسيان آزادي در نظر دارد اموال و اثاثيه هتلي و انبار فني و آهن الات خود را از طريق حراج حضوري به فروش برساند. لذا متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي (22/4/1387) لغايت 15 روز جهت رويت و دريافت ليست اقلام فوق به محل هتل واقع در تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع اوين، هتل بزرگ آزادي، واحد مالي و پروژه مراجعه و يا با تلفن2234463 تماس حاصل فرمايند.
فروش كالاهاي اسقاطي ، راكد و مازاد بر نياز برق منطقه اي گيلان
شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در نظر دارد نسبت به فروش كالاهاي موجود در انبارهاي اسقاطي ، راكد و مازاد بر نياز خود ، شامل انواع كابل روكشدار ، اموال و اثاثيه اداري (اسقاط) - لوازم يدكي خودرو - لوازم بهداشتي ساختماني (راكد و مازاد بر نياز) را از طريق مزايده عمومي (سايت اينترنتي WWW.Tavanir.org.ir) با شرايط ذيل اقدام نمايد.
1) تاريخ فروش اسناد مزايده: از روز شنبه مورخ 22/4/87 تا روز سه شنبه مورخ 8/5/87 (بجز ايام تعطيل)
2) محل فروش اسناد مزايده: الف) تهران- ميدان ونك - خيابان برزيل ، مقابل توانير ، ساختمان شهيد عباسپور ، واحد 103، تلفاكس: 3-88677172
ب) رشت- چهاراه قدس ، شركت برق منطقه اي گيلان ، دفتر امور قراردادها و تداركات
3) واريزي بابت خريد اسناد مزايده: مبلغ 000/100 ريال بحساب جاري 92174 بانك ملي شعبه مركزي رشت
4) زمان تحويل پيشنهادات: حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 20/5/87
5) محل تحويل پيشنهادات: دبيرخانه شركت برق منطقه اي گيلان واقع در در رشت-چهاراه قدس (مكائيل)
6)زمان و مكان بازگشايي پاكات: ساعت 11 صبح همان روز (يكشنبه 20/5/87) سالن كنفرانس برق منطقه اي گيلان
7) تضمين شركت در مزايده : 5% مبلغ پيشنهادي كه مي بايست فقط به صورت چك بانكي تضمين شده و يا واريز نقدي به حساب جاري شماره 91919 اين شركت نزد بانك ملي شعبه مركزي رشت باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
فروش 1136 قلم كالاي اسقاطي مخابرات استان ايلام
شركت سهامي مخابرات استان ايلام در نظر دارد 1136 قلم كالاي اسقاطي، با برآورد اوليه 000/000/449 ريال از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 17/4/87 لغايت 1/5/87 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ000/50 ريال بحساب جاري 1133 بانك ملي شعبه مركزي ايلام جهت دريافت ليست كالاهاي مذكور و معرفي نامه بازديد و اسناد مزايده به ساختمان مركزي شركت مخابرات واقع در خيابان آيت ا... حيدري، طبقه دوم، اتاق 214 مراجعه و پس از تكميل مدارك، پيشنهاد قيمت خود را بصورت لاك و مهر شده حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1/5/87 به دبير خانه شركت تحويل نمايند.
1- تاريخ بازگشائي پاكات روز چهارشنبه مورخ 2/5/87 راس ساعت 12 مي باشد.
2- هزينه نشر آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده خواهد بود.
3- شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

فاكس: 3381456-0841
تلفن: 3381453-0841
فروش انواع باتريها
شركت سهامي باتريسازي نيرو در نظر دارد باتريهاي 5/1 ولتي قلمي (6R) ، متوسط (14R ) ، بزرگ (20R) ، نيم قلمي آلكالاين (3LR) و باتري 9 ولتي كتابي (6F22) با نام تجاري صبا باتري ، جمعا به تعداد دوازده ميليون سلول را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. محصولات فوق فقط به صورت سبد كالا و يكجا واگذار مي گردد و به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند به شركت در مزايده دعوت مي شود جهت دريافت اسناد شركت در مزايده از تاريخ چاپ اين آگهي حداكثر به مدت ده روز به نشاني تهران - خيابان پاسداران - نرسيده به ميدان نوبنياد مديريت فروش شركت باتريسازي نيرو مراجعه نمايند.
فروش املاك ائل گلي تبريز به بالاترين قيمت پيشنهادي
شركت شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در نظر دارد وكالتا زميني با متراژ 83434 متر مربع داراي دو سند ششدانگ، با تعدادي واحد مسكوني به زير بناي 57300 متر مربع در زمين مذكور(با وضعيت و شرايط موجود كه به رويت متقاضي رسيده و از آن آگاهي كامل دارد) ، واقع در كوي شهيد مدني ائل گلي تبريز را به بالاترين قيمت پيشنهادي، بطور يكج ساعات اداري به شركت شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نشاني تهران خيابان وليعصر بالاتر از نيايش خيابان شهيد عاطفي پلاك 36 مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 17-22059415 تماس حاصل نمايند.
كليه متقاضيان لازم است جهت شركت در جلسه مزايده حضوري، مبلغ 1 ميليارد ريال معادل 100 ميليون تومان به حساب سپرده كوتاه مدت 0200987202003 بانك پارسيان شعبه تجارت الكتونيك به نام شركت شبكه مبادلات غير بورسيسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز نمايند.
جلسه مزايده حضورياين ملك در روز شنبه مورخ 15/4/87 ساعت 10 صبح در محل تالار مبادلات IDRO OTC واقع در (آدرس فوق) برگزار مي گردد. حضور خريداران يا نمايندگان قانوني انان با اختيار تام در مورد تعيين و اعلام قيمت پيشنهادي براي خريد و امضاي اوراق در جلسه خضوري مزايده الزامي است.
فروشنده در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و نتيجه قطعي در زمينه رد يا قبول بهترين پيشنهادرا ظرف 5 روز كاري پس از برگزاري جلسه مزايده به برنده مزايده اعلام خواهد نمودو در صورت رد يا حداكثر 48 ساعت سپرده وي مسترد مي گردد . سپرده ساير شركت كنندگان حداكثر 48 ساعت بعد از اتمام جلسه مزايده مسترد مي گردد. در صورت انصراف برنده از خريد ملك به قيمت پيشنهادي ، سپرده وي به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
علاقمندان مي توانند در قسمت اطلاعيههاي سايت WWW.idrootc.com مشخصات كامل تر اين زمين ها و املاك را مشاهده نمايند.
فروش يكصد كيلو متر كابل كواكسيال فيدر
شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي در نظر دارد نسبت به فروش يكصد كيلو متر كابل كواكسيال فيدر(ساخت شركت تايهاي كره جنوبي) با كانكتور و جامپرهاي مربوطه از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده مزبور دارند مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت اينترنتي شركت به آدرس: www,sgccir.com مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر و بازديد از اقلام مزايده با شماره تلفن 8221550-0351 تماس حاصل نمايند.
ضمنا" آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده پايان وقت اداري روز چهارشنبه 5/4/1387 مي باشد.
فروش 10 دستگاه مولد تر رده خارج
نام سازمان مزايده گذار: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
موضوع مزايده يك مرحله اي: عبارت از فروش 10 دستگاه مولد تر رده خارج شامل: 5 دستگاه چابهار ، 3 دستگاه زابلي، يك دستگاه زابل به شرح مزايده
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ چاپ نوبت اول و نوبت دوم حداكثر تا 8 دوز مي باشد.
محل دريافت اسناد: شهر زاهدان واقع در ميدان آزادي، صدا و سيماي مركز سيستان و بلوچستان
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 000/10 ريال به حساب 2500993394 نزد بانك تجارت شعبه مركزي زاهدان قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت

ميزان سپرده شركت در مزايده: مبلغ 000/000/60 ريال
زمان مزايده و محل قرائت پيشنهادها: زمان گشايش پاكت هاي الف-ب راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 24/4/87 در سازمان صد او سيماي مركز سيستان و بلو چستان مي باشد.
شركت كننده مي بايستي صلاحيت انجام امور در خواستي را از مرجع ذيصلاح براي همان سال دارا باشد.
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3225052/0541 صدا و سيماي مركز سيستان و بلوچستان سركار خانم محمددادي تماس حاصل فرمائيد.
از 2 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 1 تا 50 از 88 مورد
        تعداد در صفحه 
Supported by : www.IIInf.Com 2008-2014